KONKURSY

CMR

Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna zespołu kolumbariów
na cmentarzu przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu
Inwestor :  Urząd Miasta Radom
Projekt : 2018

 

Zobacz więcej…

SLK

Konkurs na przebudowę schodów terenowych przy ul. Śliskiej w Krakowie
Inwestor : Urząd Miasta Krakowa i SARP
Projekt : 2017

 

Zobacz więcej…