Jedną z ważniejszych wytycznych projektowanej koncepcji przebudowy schodów na przedłużeniu ul. Śliskiej w Krakowie jest odzyskanie ich pełnowartościowej funkcji komunikacyjnej oraz nadanie im nowej formuły przestrzennej, stosownej do charakteru miejsca. Zadanie to ma na celu stworzenie przestrzeni będącej wizytówką dzielnicy Podgórza. Uzdrowienie tego obszaru poprzez zapewnienie dostępu dla wszystkich użytkowników, a także podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych obudzi proces przywracania tej przestrzeni do życia zarówno w aspekcie architektonicznym jak i społecznym. Rewitalizacja tego miejsca poprzez głęboką ingerencję architektoniczno – urbanistyczną oraz zintegrowanie społeczeństwa
z funkcjonalną i współczesną formą, nada tej przestrzeni nową jakość.

Schody po przebudowie i ich bezpośrednie otoczenie nie powinny stanowić w tym miejscu bariery architektonicznej do pokonania, a być ulubionym miejscem widokowym
i rekreacyjnym odbiorców, spełniając przy tym wygodną funkcję komunikacji dla wszystkich użytkowników. Nie bez znaczenia pozostają również nowoczesne rozwiązania mobilne, ułatwiające poruszanie się, bez których miejsce to byłoby całkowicie niedostępne dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się i niepełnosprawnych.