Projektowanie architektoniczne stanowi główny obszar działalności Pracowni. Zajmujemy się zarówno Architekturą mieszkaniową, projektowaniem
obiektów użyteczności publicznej jak i obiektów inżynieryjnych. Posiadamy duże doświadczeniew zakresie modernizacji, remontówi adaptacji
budynków istniejących, w tym w szczególności obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Nasze projektowanie charakteryzuje funkcjonalność, dopracowany detal oraz spójność planowanego otoczenia z Architekturą, tworzące poprawny
kontekst przestrzenny. Współpracujemy z najlepszymi biurami inżynierskimi i branżowymi, strzegąc standardu jakości, którysami dla siebie
określiliśmy na odpowiednio wysokim poziomie. Budujemy swoją markę wierząc, że najlepszą z wizytówek naszej pracy są nasze realizacje
oraz zadowoleniei relacje z naszymi Klientami.

Oferujemy wsparcie w zakresie:

 • tworzenia programu funkcjonalnego
 • pozyskania nieruchomości
 • opracowania analiz przestrzennych i finansowych
 • analiz prawnych planowanego przedsięwzięcia
 • planowania strategii inwestycyjnej
 • prowadzenia procedur administracyjnych
 • reprezentowania interesów naszych Inwestorów
 • doboru i optymalizacji rozwiązań projektowych
 • opracowania koncepcji wielobranżowych
 • opracowania koncepcji budowlanych
 • opracowania projektów przetargowych i wykonawczych
 • nadzorów autorskich i inwestorskich nad realizacją
 • kontroli kosztów i rozliczeń inwestycji
 • audytu i weryfikacji dokumentacji projektowych