Jedną z dewiz naszej pracy jest twierdzenie, że dobra Architektura nie istnieje bez odpowiedniego kontekstu. Dotyczy to otoczenia obiektu jak i jego wnętrza,
które jest kontynuacją jego przestrzeni. Prawdziwość Architektury obiektu objawia w sięw spójności stylistycznej jegownętrz z formą zewnętrzną, funkcjąi motywem
przewodnim któremu ona służy.

Dziedziną stanowiącą uzupełnienie naszego projektowania architektonicznego jest dział zajmujący się projektowaniem i aranżacją przestrzeni wewnętrznych.
W zakresie tym posiadamy doświadczenie w realizacji kameralnych przestrzeni prywatnych, jak i tworzeniu struktur służących użyteczności publicznej,
w tym o najwyższych wymaganiach akustycznych czy technologicznych.

Oferujemy projektowanie wnętrz w zakresie:

  • tworzenia idei i motywu przewodniego
  • opracowania koncepcji przestrzennych i funkcjonalnych
  • opracowania projektów wykonawczych
  • opracowania rysunków warsztatowych i złożeniowych
  • opracowania projektów technologicznych
  • wykonania zestawień elementów wyposażenia
  • doradztwa materiałowego i technologicznego
  • nadzorów autorskich i inwestorskich nad realizacją
  • kontroli kosztów i rozliczeń inwestycji