OSM – rozpoczęcie prac

Rozpoczęła się realizacja Sali Koncertowej wg naszego projektu dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Prace potrwają do 2020 r., a wartość Inwestycji to 6,58 mln zł.
Na bieżąco przekazywać będziemy relacje z procesu realizacji.